Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Symbol obrony cywilnej

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dębicy obsługiwane jest przez pracowników Wieloosobowego Stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Dębicy w godzinach pracy starostwa, oraz przez służbę dyżurną Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Dębicy po godzinach pracy starostwa na podstawie podpisanego porozumienia.

 
Do zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy:
  1. pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
  2. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
  3. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
  4. współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
  5. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
  6. dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum,
  7. realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

CZAS PRACY

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) pracuje całodobowo:

w godz. 7:30-15:30:

Tel./fax (14) 680 31 25(14) 680 31 00 wew.125, , e-mail: zko@powiatdebicki.pl
adres: ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica, pokój 333/1, III piętro Starostwo Powiatowe w Dębicy

w godz. 15:30-7:30:
w dni robocze oraz całodobowo w dni wolne od pracy Starostwa

Tel./fax (14) 681 28 56, e-mail: kpdebica@podkarpacie.straz.pl
adres: ul. Poddęby 6a, 39-200 Dębica, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy.


MONITORING POWODZIOWY

Stany wód - na stacjach hydrologicznych IMGW
http://www.pogodynka.pl/polska/podest/zlewnia_gornej_wisly

Stany wód - z systemu monitoringu powodziowego POWIATU DĘBICKIEGO
http://www.debica.prospect.pl


OSTRZEŻENIA i KOMUNIKATY

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego- Ostrzeżenia

Mapa ostrzeżeń meteorologicznych
http://www.pogodynka.pl/polska/ostrzezenia

Mapa ostrzeżeń hydrologicznych
http://www.pogodynka.pl/polska/ostrzezeniahydro

Serwis pogodowy
http://www.pogodynka.pl/polska
 
 
AKTUALNOŚCI I PORADNIKI
 
Poradnik - "W OBLICZU POWODZI" - pobierz PDF
Poradnik - "BĄDŹ BARDZIEJ BEZPIECZNY" - pobierz PDF
Poradnik - "BEZPIECZEŃSTWO I JA" - pobierz PDF
 

SPRAWY OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ

Obrona cywilna jest elementem systemu obronnego państwa i stanowi kompleks przedsięwzięć o charakterze planistycznym, organizacyjnym, szkoleniowym, inwestycyjnym, materiałowo- technicznym i zaopatrzeniowym. Przedsięwzięcia te są realizowane przez organa administracji rządowej i samorządowej oraz jednostki organizacyjne. Terenowym organem obrony cywilnej na szczeblu powiatu jest starosta. W celu usprawnienia pracy osób odpowiedzialnych za ochronę ludności na terenie powiatu dębickiego, zamieszcza się poniżej niektóre niezbędne dokumenty dotyczące obrony cywilnej.

 

Obrona cywilna w Polsce - akty prawne - pobierz PDF

Podstawowe cele i główne zadania OC - pobierz PDF

SYGNAŁY ALARMOWE - pobierz PDF

Postępowanie po ogłoszeniu SYGAŁÓW ALARMOWYCH - pobierz PDF