Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Kościoły i kaplice

Gmina Brzostek

 • Brzostek - kościół par. pw. Znalezienia Krzyża Świętego (na zdjęciu poniżej) - zbudowany w latach 1812 – 1818, w miejscu starej świątyni. Konsekrowany 1923 roku.

Kościół w Brzostku

 • Bukowa kaplica dojazdowa pw. Przemienienia Pańskiego (filialny kościół w Brzostku) – wybudowana w latach 1995-1997. Konsekrowana z rąk bp Kazimierza Górnego, ówczesnego Ordynariusza Rzeszowskiego.
 • Gorzejowa – kościół par. pw. Św. Grzegorza i Przemienienia Pańskiego (na zdjęciu poniżej) poświęcony w roku 1936. bezstylowy, drewniany korpus. Prezbiterium zbudowane z kamienia.

Kościół w Gorzejowej

 • Grudna Górna – kościół par. pw. Miłosierdzia Bożego – budowany w latach 1983 – 1993. W konstrukcję wmurowany kamień węgielny poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II.
 • Januszkowice – kościół par. pw. Zwiastowania NMP – budowany w latach 1980 -1984. W roku zakończenia budowy poświęcony z rąk bp Tadeusza Błaszkiewicza.
 • Kamienica Dolna – kaplica pw. bł. Karoliny Kózkówny (filia kościoła parafialnego w Przeczycy).
 • Kamienica Górna – kościół par. pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej (na zdjęciu poniżej) - wybudowany w latach 1981-1989. Poświęcenie kościoła wraz z wmurowaniem kamienia z Grobu Pana Jezusa w Jerozolimie odbyło się w 1989 roku.

 • Przeczyca - kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP (na zdjęciu poniżej) – powstał w latach 1904 -1906. Konsekrowany w 1908 roku. Budowla z cegły, w stylu neogotyckim.

 • Siedliska-Bogusz - kościół par. pw. Narodzenia NMP  (na zdjęciu poniżej - autor fotografii Dorota Rucka-Marmaj) – powstał w l. 1904 – 1912. Konsekrowany w 1912 r.  Budowla z cegły i kamienia, styl neogotycki.

Kościół w SiedliskacBogusz

 

Gmina Czarna

 • Borowa – kościół par. pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej – wybudowany i poświęcony w 1948 r. Murowany z cegły, otynkowany, jednonawowy.
 • Chotowa- kościół par. pw. Matki Bożej Bolesnej (na zdjęciu poniżej)wybudowany w latach 1983-1985. Fragment- kamień- z bazyliki jasnogórskiej został wmurowany w roku 1984. Kościół poświęcony rok po zakończeniu prac budowlanych.

 • Czarna – kościół par. pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy (na zdjęciu poniżej)zbudowany w 1904 roku, przebudowywany w latach 1975-1979. Dominuje styl neogotycki, murowany z cegły.

Kościół w Czarnej

 • Jaźwiny – kaplica pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego – zbudowana w latach 1981-1982 , poświęcona przez ks. bp Władysława Bobowskiego.
 • Róża – kościół par. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa – wybudowany w latach 1891-1990.Ks. bp Piotr Bednarczyk poświęcił i wmurował kamień węgielny w 1984 roku, a konsekracji kościoła dokonał  w roku 1990.
 • Stara Jastrząbka – kościół par. pw. św. Apostołów Piotra i Pawła – wybudowany w 1791 roku, po pożarze wcześniejszej świątyni. Konsekrowany w 1825 roku. Świątynia zbudowana w stylu późnego baroku. Rozbudowywana w późniejszych latach.

Kościół w Starej Jastrząbce ujęcie z drona

 • Żdzary – kościół par. pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy – wybudowany w latach 1986-1991. Kościół poświęcił i wmurował kamień węgielny ks. bp. Józef Życiński. Od 2013 r. jest to kościół rektoralny.

Gmina Dębica

 • Brzeźnica - kościół par. pw. św. Jana Chrzciciela (na zdjęciu poniżej - autor fotografii Dorota Rucka-Marmaj)  – budowę kościoła zakończono w 1906 r., poświęcono go w 1907 r. Budowla z cegły, w stylu neogotyckim.

Kościół w Brzeźnicy

 • Głobikowa - Kościół rzymskokatolicki w Głobikowej pw. Matki Bożej Królowej Polski (na zdjęciu poniżej) - z 1980 roku.

 • Gumniska – kościoł par. pw. Wniebowzięcia NMP (na zdjęciu poniżej)wybudowany w latach 1957-1960. W roku zakończenia budowy poświęcony przez bp Karola Pękalę. w 2000 roku konsekracji dokonał ks. Biskup Wiktor Skworc.

 • Nagawczyna – kościół par. pw. Dobrego Pasterza (na zdjęciu poniżej) – powstał w 2005 roku, po rozbudowie kaplicy powstałej w latach 1955- 1991.Ks. Biskup Wiktor Skworc dokonał wbudowania w mury kościoła kamienia węgielnego w 2008 roku.

 • Paszczyna – kościół par. pw. Matki Bożej Różańcowej – wybudowany w latach 1984-1986. Wmurowany kamień węgielny z bramy bazyliki św. Piotra w Rzymie.
 • Podgrodzie – kościół par. pw. Przemienienia Pańskiego (na zdjęciu poniżej) – budowany w latach 1976-1981, wmurowany kamień węgielny. Konsekrowany w 1981 roku.

 • Pustków - kościół pw. Józefa Rzemieślnika (na zdjęciu poniżej)wybudowany w latach 1982-1992 wg projektu Józefa Szczebaka. Wmurowanie kamienia węgielnego odbyło się 24 X 1982 r. pod przewodnictwem bpa Władysława Bobowskiego. Na ścianie ołtarzowej rzeźba Mieczysława Stobierskiego. Projekt polichromii i witraży autorstwa Jurija Bodnara, wykonano w Pracowni Witraży Zbigniewa Gustaba w Krakowie w 2000 r.

 • Pustków-Osiedle – kościół par. pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika ( na zdjęciu poniżej - autor fotografii Dorota Rucka-Marmaj) – wybudowany w latach 1982-1990. Konsekrowany przez Bpa Ordynariusza Andrzeja Jeża w 2012 r.
 • Pustynia - kościół par. pw. św. Stanisława Biskupa (na zdjęciu poniżej - autor fotografii Dorota Rucka-Marmaj) – powstał w XVII w., przebudowany w wieku XX. Obecnie pełni funkcje kaplicy cmentarnej.

Kościół w Pustyni

 • Stasiówka - kościół par. pw. św. Apostołów Piotra i Pawła (na zdjęciu poniżej)  – powstał w l. 1981-1988 zgodnie z projektem opracowanym przez Zbigniewa Zjawina i Zenona Piotrowskiego. Wmurowania kamienia węgielnego z grobu św. Piotra z Rzymu poświeconego przez ojca św. Jana Pawła II dnia 27 kwietnia 1982 r. dokonał 3 października 1982 r. bp. Jerzy Ablewicz – ordynariusz tarnowski.

Kościół w Stasiówce ujęcie z drona

 • Zawada - kościół par. pw. Narodzenia NMP (na zdjęciu poniżej)  – powstał w l. 1645–1656. Posiada cechy styl. wczesnobarokowego oraz neobarokowego. Murowany, z kamienia i cegły.

 

Miasto Dębica

 • Dębica – kościół pw. Ducha Świętego  (na zdjęciu poniżej) - w związku z tym, że dla szybko rozrastającej się wspólnoty parafialnej Kościoła Matki Bożej Anielskiej w Debicy, rozpoczęto budowę nowego, większego kościoła. Świątynię wzniesiono na przełomie 1989 r. – 1996 r. Budowla murowana z trzema nawami i kaplicą.

Kościół Ducha Świętego w Dębicy

 • Dębica - kościół par. pw. św. Jadwigi (na zdjęciu poniżej)  – powst. na miejscu kościoła, który spłonął. Budowany od 1558 r., konsekrowany w 1650 r. Styl gotycki, murowany z cegły.

Kościół Świętej Jadwigi w Dębicy

 • Dębica – kościół par. pw. św. Krzyża (na zdjęciu poniżej) budowany w latach 1984-1988 (to lata budowy gmachu, prace wykończeniowe trwały jeszcze kilka lat). Rok po rozpoczęciu budowy wmurowany został kamień węgielny. W roku zakończenia prac poświęcony. Dominanta obiektu jest dzwonnica.

Kościół Świętego Krzyża w Dębicy

 • Dębica- kościół par. pw. Miłosierdzia Bożego w Dębicy (na zdjęciu poniżej) jego budowę rozpoczęto w roku 1989, a konsekracji w 2001 dokonał biskup Wiktor Skwroc. Budowla jest największą świątynią na obszarze województwa podkarpackiego.

Kościół Miłosierdzia Bożego w Dębicy

 • Dębica – kościół par. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (na zdjęciu poniżej) wybudowany w latach 1985-1991. Bp Piotr Bednarczyk w 1986 r. dokonał poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego. Konsekracja kościoła odbyła się w roku 1991.

Gmina Jodłowa

 • Dębowa – kaplica dojazdowa – filia parafii w Jodłowej.
 • Jodłowa - kościół par. pw. św. Stanisława Biskupa (na zdjęciu poniżej) - powstał w l. 1670–1679. Konsekrowany w 1683 r. Styl barokowy, drewniany na podmurówce z kamienia.

Kościół w Jodłowej

 • Jodłowa – Sanktuarium Dzieciątka Jezus (na zdjęciu poniżej) – początek budowy sięga roku 1997, a zakończenie prac nastąpiło 11 lat później.  W świątyni znajduje się łaskami płynąca figurka Dzieciątka Jezus, na cześć której odbywa się trzydniowy odpust, rozpoczynający się pasterką.

Sanktuarium w Jodłowej

 • Jodłowa Górna - kaplica przydrożna (na zdjęciu poniżej - autor fotografii Dorota Rucka-Marmaj) - powst. jako wotum dziękczynne za szczęśliwe zakończenie wojny. Zdobiona m.in. płaskorzeźbionym tryptykiem z krzyżem.

Kapliczka przydrożna w Jodłowej Górnej

 • Zagórze - kościół rektoralny oo. Kapucynów pw. Niepokalanego Serca NMP - zbudowany w roku 1985, murowany. Wchodzi w skład parafii przeczyckiej.

Gmina Pilzno

 • Bielowy – kaplica pw. Pana Jezusa Miłosiernego – budowana w latach 1986-1994. Podlega parafii pilzneńskiej. 
 • Dobrków - kościół par. pw. Narodzenia NMP (na zdjęciu poniżej) jego początki datuje się na 1587 r. Utrzymany w stylu renesansowym, drewniano-murowany.

 • Gębiczyna – kaplica dojazdowa pw. Matki Bożej Bolesnej – podlega parafii Gorzejowa.
 • Jaworze Górne -  kaplica dojazdowa – podlega parafii Gorzejowa.
 • Lipiny - zespół klasztorny karmelitów (na zdjęciu poniżej)jego historia sięga roku 1846 roku, kiedy to hrabina Joanna Lubieniecka , z wdzięczności za ocalenie życia, przekazała swój majątek karmelitom.

 • Łęki Dolne – kaplica dojazdowa „ na Wygodzie” parafii pw. św. Bartłomieja w Łękach Górnych. (na zdjęciu poniżej)

 • Łęki Górne - kościół par. pw. św. Bartłomieja (na zdjęciu poniżej) wybudowany w 1484 r. Gotycki styl, zrębowa konstrukcja. Drewniany na podmurówce z betonu i kamienia.

 • Łęki Górne – kościół Chrystusa Króla Wszechświata (na zdjęciu poniżej) – nowy kościół, wybudowany  w latach 1988-2008. Poświęcony przez ks. bp Wiktora Skworca.

 • Machowa - kościół par. pw. Świętej Trójcy (na zdjęciu poniżej - autor fotografii Dorota Rucka-Marma )  – zbudowany w roku 1778, a konsekrowany w 1791 r. Drewniany o zrębowej konstrukcji, jednonawowy.

Kościół w Machowej

 • Pilzno - kościół par. pw. św. Jana Chrzciciela (na zdjęciu poniżej)pierwsze wzmianki z 1354 r. Generalny remont rozpoczęto w 1972 r. Styl gotycki, bazylikowany, trójnawowy.

Kościół w Pilźnie

 • Pilzno - zespół klasztorny karmelitów (na zdjęciu poniżej) generalny remont klasztoru miał miejsce w l. 1945-1951. Kościół barokowy jest częścią zespołu klasztornego.

 • Podlesie Machowskie – kaplica dojazdowa pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy – podlega parafii pw. św. Bartłomieja w Łękach Górnych.
 • Słotowa – kościół par. pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski (na zdjęciu poniżej) wybudowany na przełomie lat 1982-1994. Wmurowany kamień węgielny pobłogosławiony przez Jana Pawła II. Poświęcony i konsekrowany przez bpa Józefa Życińskiego.

Kościół w Słotowej

 • Strzegocice – kaplica pw. Matki Boskiej Fatimskiej – zbudowana w latach 1982-1991. Poświęcona przez bpa Józefa Życińskiego. 
 • Zwiernik - kościół par. pw. św. Marcina (na zdjęciu poniżej - autor fotografii Dorota Rucka-Marmaj) – powstał w 1664 r. w Padwi Narodowej, w r. 1891 przeniesiony do Zwiernika. Styl barokowy, konstrukcja zrębowa z drewna.

Kościół w Zwierniku

 

Gmina Żyraków

 • Głowaczowa – kaplica dojazdowa parafii pw. Wszystkich Świętych w Straszęcinie.
 • Góra Motyczna- kościół par. pw. Chrystusa Króla (na zdjęciu poniżej)wybudowany w latach 1978-1980. Świątynia poświęcona z rąk ks. bpa Władysława Bobowskiego.

 • Korzeniów- kościół par. pw. św. Anny (zdjęcie poniżej) – zbudowany w latach 1982-1992. Wmurowany przez ks. bpa Jerzego Ablewicza kamień pochodzi z groty Bożego Narodzenia w Betlejem.

 • Nagoszyn - kościół par. pw. św. Antoniego Padewskiego (na zdjęciu poniżej)powst. w l. 1922–1925. Konsekrowany w 1925 r. W stylu neogotyckim, murowany z cegły ceramicznej.

Kościół w Nagoszynie

 • Straszęcin – kościół par. pw. Wszystkich Świętych (na zdjęciu poniżej) zbudowany w latach 1947-1950. Świątynia poświęcona przez ks. bpa Jana Stepę, a w 200 roku konsekrowana przez ks. bpa Jana Styrnę. Budowla posiada cechy modernistyczne. Murowany z cegły z użyciem kamienia i żelazo-betonu.

 • Wiewiórka- kościół par. pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego – wybudowany w latach 1980-1987. W roku zakończenia prac parafia w Wiewiórce została erygowana przez ks. bpa Jerzego Ablewicza.
 • Zasów - kościół par. pw. św. Stanisława Biskupa (na zdjęciu poniżej) – z 1885 r., konsekrowany w r. 1886. Generalny remont rozpoczęto w 1966 r. Styl neogotycki, murowany z cegły.

Kościół w Zasowie

 • Żyraków - kościół par. pw. Trójcy Przenajświętszej (na zdjęciu poniżej) prace nad przebudową kaplicy na obecny kościół rozpoczęto w roku 1982, a zakończono w 1983 roku wmurowaniem kamienia węgielnego i poświęcenie przez ks. bpa Jerzego Ablewicza.