Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Powiatowa Rada Pożytku Publicznego

Kalendarz, okulary, długopis i telefon leżą na stole

SKŁAD Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dębicy (wybrana w 2022 r. na 3-letnią kadencję)

 

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu dębickiego do rozmów o:
- potrzebach,
- bieżących działaniach,
- pomysłach,
- możliwościach finasowania NGO,
- możliwościach współpracy pomiędzy NGO a biznesem itp.

Celem konsultacji prowadzonych przez Przewodniczącą PRDPP jest potrzeba zapoznania się działającymi w regionie organizacjami oraz wypracowanie pomysłów i narzędzi do działań dla NGO. Podczas spotkań organizacje będą miały możliwość pozyskania bieżących informacji o możliwościach finansowania NGO, uzyskania pomocy w napisaniu wniosku, a także przekazania informacji o potrzebach i ewentualnych problemach NGO.

PRDPP w Dębicy jako organ opiniujący i doradczy przy Staroście rozpoczyna prace nad wzmocnieniem wizerunku i roli NGO w powiecie.

- Aby działalność Organizacji Pozarządowych w powiecie dębickim była łatwiejsza, to my, przedstawiciele NGO, musimy budować sieci partnerskie i razem kreować narzędzia i wydarzenia, które pozwolą na większą rozpoznawalność zarówno organizacji, jak i zrozumienie wśród społeczeństwa idei i roli wolontariatu – podkreśla przewodnicząca PRDPP, Elżbieta Drąg. - Współpraca pozwoli nam również na wzmocnienie pozycji NGO w środowisku lokalnym i biznesowym.

Dyżury będą odbywać się w każdy drugi poniedziałek miesiąca w godzinach od 15:00- 16:00 w Starostwie Powiatowym w Dębicy (po uprzednim umówieniu się telefonicznym z przewodniczącą PRDPP – Elżbietą Drąg  tel. 606 748 303).