Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

9°C
11 km/h
1013 hPa
Powiatowy monitoring powietrza

Wykonane

Dłoń wskazuje cel

Najważniejsze zrealizowane inwestycje powiatu w 2019 roku

 

 1. Budowa mostu przez rzekę Wisłokę w ciągu drogi powiatowej Nr 1290R Dębica - Straszęcin - Grabiny wraz z dojazdami

Wartość zadania 24.984.456,75 zł

Środki z UE 12.494.111,78 zł

Środki z rezerwy subwencji ogólnej 6.185.270,00 zł

Środki własne 6.305.074,97 zł

 

Zakres rzeczowy:

 • rozbiórka istniejącego mostu przez rzekę Wisłokę w ciągu drogi powiatowej nr 1290R;
 • budowa nowego mostu przez rzekę Wisłokę w nowej lokalizacji;
 • budowa i rozbudowa dojazdów do mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1290R
  w km 0+000,00 - 0+592,7;
 • przebudowa dwóch skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi w tym rozbiórkę istniejącego ronda po południowej stronie rzeki Wisłoka w mieście Dębica i budowę ronda w nowej lokalizacji;
 • rozbiórka dojazdów do istniejącego mostu;
 • wykonanie chodnika dla pieszych i ścieżki rowerowej o parametrach;
 • przebudowa lub budowa sieci uzbrojenia terenu w niezbędnym zakresie.

 

 1. Budowa Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Parkowej w Dębicy

Wartość zadania 7.941.354,00 zł

Środki z dotacji celowej 1.497.739,36 zł

Środki własne 6.443.614,64 zł

 

Zakres robót budowalnych: konstrukcje żelbetowe ścian parteru i piętra, ściany zewnętrzne murowane, ściany wewnętrzne murowane i kominy, stropy i chudy beton, szyby windowe, klatki schodowe – konstrukcja, stropodachy, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze ciepłownicze oraz przyłącze energetyczne, ściana przeszklona typu fasadowego oraz stolarka okienna i klapy.

 

 1. Budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica Wschód do DK 4 i DW 985 Zawada - Pustynia

Wartość zadania 6.443.810,97 zł

Środki z UE 4.278.672,97 zł

Środki z Województwa Podkarpackiego 1.000.000,00 zł

Środki własne 1.165.138,00 zł

 

Zakres rzeczowy:

Etap 1:

 • budowa skrzyżowania typu rondo (czterowylotowego, jednopasowego) drogi wojewódzkiej 985 i drogi powiatowej 1288R oraz 2509R;
 • budowa chodników i ścieżek rowerowych wraz z przejściami dla pieszych, przejazdami dla rowerów i wyspami azylu na wlotach skrzyżowania;
 • wykonanie ekranów akustycznych;
 • wykonanie oświetlenia ulicznego ronda;
 • przebudowa lub budowa sieci uzbrojenia terenu w niezbędnym zakresie;

Etap 2:

 • przebudowa drogi powiatowej nr 1288R na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 985 w miejscowości Pustynia do węzła autostrady A4 Dębica Wschód;
 • przebudowa lub budowa sieci uzbrojenia terenu w niezbędnym zakresie;
 • wykonanie chodnika szerokości 2,0m po stronie północnej z nawierzchnią z kostki betonowej;
 • przebudowa istniejącego chodnika po stronie południowej;

Etap 3:

 • rozbudowa drogi powiatowej nr 1288R na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 94 w miejscowości Zawada do węzła autostrady A4 Dębica Wschód;
 • budowa chodnika o szerokości 1,5m i ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5m;
 • budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od początku zakresu od strony DK94 do końca zakresu odcinka przy wiadukcie nad linią kolejową;
 • przebudowa lub budowa sieci uzbrojenia terenu w niezbędnym zakresie.