Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Gmina Jodłowa

Urząd Gminy Jodłowa

Jodłowa 1A

39-225 Jodłowa

tel. 14 683 30 53, 14 630 20 01
fax 14 630 20 02

www.jodlowa.eu
e-mail: gmina.jodlowa@jodlowa.eu

 

Gmina Jodłowa położona jest w północno-zachodniej części województwa podkarpackiego, w obrębie Pogórza Ciążkowickiego. Składa się z 7 sołectw.

Część gminy leżącą na terenie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki cechują wysokie walory środowiska naturalnego - krajobrazowe, przyrodnicze i ekologiczne. Atrakcyjność turystyczna wynika przede wszystkim z ukształtowania terenu - malownicze stoki od 220 do 410 m n.p.m. oraz znacznej lesistości – cenne przyrodniczo lasy zajmują 21% powierzchni gminy. Południowymi wierzchowinami przebiega żółty szlak turystyczny prowadzący z Siedlisk w kierunku Bieszczad.

Nowe obiekty szkolne z odpowiednim zapleczem i wyposażeniem, szczególnie w Dębowej i Wisowej, stanowią doskonałą bazę lokalową i wypadową, umożliwiając uprawianie turystyki krajobrazowej i rekreacji.

Walory gminy podnoszą dobrze zachowane obiekty zabytkowe:

Drewniany kościół św. Stanisława B-pa z XVII w. z pięknym wnętrzem w otoczeniu starodrzewu lipowego, stanowiącego pomnik przyrody oraz i Sanktuarium Dzieciątka Jezus.

  • Klasycystyczna dzwonnica z XVII w.
  • Drewniana kapliczka przydrożna w Jodłowej Górnej.
  • Dwór w Dęborzynie z początku XIX w.
  • Cmentarze wojenne z I wojny światowej.
  • Cmentarz żydowski w Jodłowej-Wisowej.
  • oraz stanowiska archeologiczne – osady z neolitu i epoki brązu we wsi Dębowa.


Warunki do wypoczynku i rekreacji stwarza również czyste, ekologiczne środowisko oraz poziom infrastruktury. Oddalenie od ośrodków miejskich i zgazyfikowanie gminy sprawia, że pyły i gazy przemysłowe oddziaływują na środowisko w minimalnym zakresie.

Rozległy teren gminy pokrywa sieć dróg o nawierzchni żwirowej i bitumicznej, co ułatwia komunikację przez cały rok i umożliwia uprawianie turystyki pieszej, rowerowej i samochodowej.

(aktualizacja informacji: Urząd Gminy Jodłowa)

Widok na Gminę Jodłowa

Widok na Gminę Jodłowa