Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Skład Zarządu Powiatu

Skład Zarządu Powiatu Dębickiego VI kadencji:

Piotr Chęciek
Starosta Powiatu Dębickiego

Adam Pieniążek
Wicestarosta Powiatu Dębickiego

Bożena Osocha
Członek Zarządu

Marek Jaskółka
Członek Zarządu

Andrzej Witek
Członek Zarządu

 

Obsługa Zarządu
ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica
nr telefonu 14 680 31 12