Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Historia powiatu

Stare przedmioty

Ziemia dębicka kryje liczne ślady minionych czasów. Najwcześniejsze dowody zasiedlenia tego terenu pochodzą sprzed 3500 – 2500 lat p.n.e. Po dziś dzień widoczne są pozostałości osad z okresu VII – X w.

 

1105 r.  - w tzw. „Dokumencie Idziego”, czyli w najwcześniejszym znanym źródle pisanym, pojawia się nazwa najstarszego miasta w powiecie dębickim. Mowa o osadzie Pilzno, której w roku 1354 r. król Kazimierz Wielki nadaje magdeburskie prawo miejskie.

1293 r. – pojawiają się pierwsze wzmianki o Dębicy. Osada, z nadania księcia Leszka Czarnego, trafia w ręce zasłużonego w bojach rodu Gryfitów. Jego potomek Świętosław Gryfita w latach 1358-1372 przeprowadził lokację miasta Dębicy.

1367 r. – lokacja i nadanie praw miejskich miejscowości Brzostek. 

1772 r. - po dokonaniu I rozbioru Polski ziemie powiatu pilzneńskiego trafiają pod zabór austriacki w ramach Królestwa Galicji. W pierwszych latach zaboru wybudowano ważny trakt cesarski od Bielska poprzez Pilzno, Dębicę i dalej do Lwowa.

1850 r. - Dębica staje się siedzibą powiatu sądowego. W 1867 r. znajduje się w powiecie sądowym z siedzibą w Pilźnie, a później w powiecie ropczyckim.

1856 r. - do Dębicy dociera z Krakowa linia kolei żelaznej, co staje się ważnym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego całej ziemi dębickiej.

1934 r. - Brzostek staje się gminą wiejską. 

1935 r. – za sprawą dynamicznego rozwoju gospodarczego ziemi dębickiej, głównie w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP), Dębica staje się siedzibą władz powiatowych, które swym zasięgiem obejmuje m.in. Ropczyce i Pilzno.

1955–1975 r. - do 1955 r. istnieje duży powiat dębicki, który zostaje podzielony na dwa mniejsze: dębicki i ropczycki. Do 31 maja 1975 roku powiat dębicki obejmuje 594 km² i liczy 77,8 tys. mieszkańców. W jego obrębie znajdują się dwa miasta: Pilzno i Dębica oraz pięć gmin: Brzeźnica, Czarna, Dębica, Pilzno i Żyraków.

1998 r. - na mocy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku utworzony zostaje powiat dębicki, w skład którego wchodzą: miasto Dębica, miasto i gmina Pilzno oraz gminy: Brzostek, Czarna, Dębica, Jodłowa, Żyraków. 

2009 r. - Brzostek odzyskuje prawa miejskie. Od tej pory powiat dębicki obejmuje miasta: Dębica, Brzostek, Pilzno oraz gminy:  Czarna, Dębica, Jodłowa i Żyraków. 10 lat później, tj. w 2019 r., obejmuje 776 km² i liczy 135 tys. mieszkańców.