Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Szlaki turystyczne

Oznakowanie szlaku pieszego na drzewie

SZLAKI PIESZE

Zielony (gmina Czarna, Pilzno)
Długość około 18 km.
Czas przejścia około 4,5 h.
Grabiny – Rezerwat Przyrody ,,Torfy” – Chotowa – Machowa – Rezerwat Przyrody ,,Słotwina” – Podlesie Machowskie. 

Atrakcje: Rezerwat Przyrody ,,Torfy”, Staw Lipiński, Staw Machowski, kościół p.w. św. Trójcy w Machowej, grób Otto Schimka – bohatera II wojny światowej, Rezerwat Przyrody ,,Słotwina”. Znaczna część trasy przebiega przez tereny leśne. 

Zielony (gmina i miasto Dębica, gmina Pilzno)
Długość szlaku około 16 km. 
Czas przejścia około 4,5 h.
Dębica – Kopaliny – Gumniska – Połomia – Jaworze Dolne. 

Atrakcje: Las Wolica, polana ,,Kałużówka”. Znaczna część szlaku przebiega przez tereny leśne.

Żółty (gmina Jodłowa)
Przebiega przez obszar Pogórza Ciężkowickiego i Strzyżowskiego. Cały szlak jest dość długi, a tylko jego niewielki fragment biegnie przez południowe tereny gminy Jodłowa.
Pasmo Brzanki - Jodłowa Wisowa i dalej poza teren powiatu - G. Liwocz - G. Bardo.

Żółty (gmina Dębica)
Długość około 14 km. 
Czas przejścia około 4 h.
Zawada - Wola Brzeźnicka - Pustków Osiedle - Kochanówka - Ocieka.

Atrakcje: ,,Góra Śmierci” w Pustkowie Osiedlu (tutaj rozpoczyna się również ścieżka przyrodniczo – leśna ,,Bluszcze”). Trasę tą można połączyć ze szlakiem niebieskim biegnącym z Pustkowa Osiedla i wrócić z powrotem w kierunku Dębicy.

Niebieski Nizinny (gmina i miasto Dębica)
Długość około 16 km.
Dębica – Kędzierz - Brzeźnica - Pustków Osiedle (,,Góra Śmierci”). 

Atrakcje: kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Brzeźnicy, Królowa Góra (,,Góra Śmierci”) – 222 m n.p.m.

• Niebieski Podgórski (gmina i miasto Dębica, gmina Brzostek)
Długość około 20 km.
Czas przejścia na terenie powiatu około 4, 5 h.
Dębica - Gumniska - Braciejowa - Głobikowa - Kamieniec – Grudna Górna – Klonowa Góra i następnie poza teren powiatu wzdłuż grzbietów Pogórza Strzyżowskiego do Góry Chełm i dalej. Jeden z najstarszych szlaków (1969 r.). 

Atrakcje: góra Okop (387 m n.p.m.), Zamczysko (404 m n.p.m.), punkty widokowe i piękne krajobrazy

 

SZLAKI ROWEROWE

Szlak rowerowy Latoszyn – Zawada ,,Śladami Słońca i Śniegu” (gmina Dębica)
Długość 32 km.
Czas przejazdu około 4 h.
Trasa zielona.
Przebieg: Latoszyn - Grabówka - Połomia - Południk - Głobikowa- Stasiówka – Zawada.

Atrakcje: piękne krajobrazy, Sanktuarium M.B. Zawadzkiej z XVII w. w Zawadzie

Ścieżka rowerowa w Zasowie (gmina Żyraków)
Długość 3,2 km.
Posiada 6 wyznaczonych przystanków:
1. Rynek – Zabytkowy kościół z XIX. 
2. Punkt widokowy na park i ruiny dworku. 
3. Teren byłego gospodarstwa dworskiego – widok na park od strony północnej. 
4. Lasy – Parkany. 
5. Grobla przy stawie podworskim. 
6. Aleja topolowa.

Przyrodnicza pętla leśna (gmina Pilzno)
Długość 24 km.
Trasa czerwona.
Przebieg: Pilzno – Lipiny – Machowa – Łęki Dolne – Pilzno.
Atrakcje: Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Pilźnie z XIV w., kościół klasztorny oo. karmelitów, Lipiny – Klasztor oo. Karmelitów z XIX w., Machowa – kościół p.w. św. Trójcy z XVIII w.

,,Południk 444” (gmina Pilzno)
Długość 30 km.
Trasa czarna.
Przebieg: Pilzno – Dobrków – Góra Maga – Gołęczyna – Połomia – Południk – Gębiczyna – Gorzejowa – Jaworze Górne – Jaworze Dolne – Dobrków – Mokrzec – Pilzno. 

Atrakcje: Muzeum Lalek w Pilźnie, Wzgórze Maga - punkt widokowy wznoszący się na wysokość 365 metrów n.p.m., według legendy siedziba króla Bodzosa, kościół p.w. Narodzenia NMP – z XVI w. w Dobrowie.

,,Doliną Gogołówki” (gmina Brzostek) 
Długość 12 km.
Trasa granatowa.
Przebiega przez miejscowości: Brzostek, Opacionka, Januszkowice, Klecie.
1. Kościół parafialny p.w. Znalezienia Krzyża Świętego w Brzostku.
2. Kaplica św. Anny.
3. Pomnik Krzyż Jubileuszowy.
4. Kaplica cmentarna.
5. Kościół p.w. Zwiastowania Pańskiego w Januszkowicach.
6. Dwór w Januszkowicach.
7. Pomnik przyrody, ponad 600-letni dąb.
8. Stawy w Kleciach.
9. Zespół dworski Pawłowskich.
10. Kaplica św. Leonarda i cmentarz wojskowy.
11. Kaplica p.w. św. Jana Nepomucena.

• ,,Brzostecką doliną Wisłoki ”(gmina Brzostek) 
Długość 13,2 km.
Trasa brązowa.
Przebiega przez miejscowości: Brzostek, Zawadka Brzostecka, Przeczyca i Skurowa.
1. Synagoga żydowska.
2. Oficyna dworska.
3. Cmentarz Żydowski.
4. Cmentarz choleryczny.
5. Kapliczka słupowa.
6. Dwór Długoszewskich z końca XVIII w.
7. Cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 226.
8. Dwór Kaczorowskich w Przeczycy.
9. Sanktuarium Matki Bożej Przeczyckiej.
10. Cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 228 w Przeczycy.
11. „Skałki” w Skurowej.
12. Tablica upamiętniająca pacyfikację Brzostku dokonaną przez Niemców 20 czerwca 1944 r.
13. Kapliczka słupowa - pomnik.

,,Duża Pętla” (gmina Brzostek)
Długość 38 km.
Trasa czerwona.
Przebiega przez wszystkie 12 cmentarzy wojskowych z I wojny światowej w gminie Brzostek. Trasa trudna.
1. Cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 223.
2. Cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 224.
3. Cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 225.
4. Cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 220.
5. Cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 217.
6. Cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 218.
7. Cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 221.
8. Cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 222.
9. Cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 229.
10. Cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 228.
11. Cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 226.
12. Cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 227.

• ,,Mała Pętla” (gmina Brzostek)
Długość około 8 km.
Trasa zielona. 
Przebiega przez 6 cmentarzy wojskowych z okresu I wojny światowej w Brzostku i Kleciach. Fragment trasy o nazwie ,,Duża Pętla”.
1. Cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 223.
2. Cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 224.
3. Cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 225.
4. Cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 220.
5. Cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 221.
6. Cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 222.

Trasy w gminie Brzostek opracowane zostały przez TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BRZOSTECKIEJ.

 

SZLAKI TEMATYCZNE

Szlak Architektury Drewnianej
Przez obszar powiatu dębickiego przebiega fragment VIII trasy (Jasielsko – Dębicko - Ropczyckiej) - Szlak Architektury Drewnianej (Dębowa – Jodłowa Dolna – Zawadka Brzostecka – Kamienica Dolna – Bielowy – Strzegocice – Podlesie - Zwiernik – Pilzno – Parkosz – Podgrodzie – Latoszyn – Zawada – Lubzina ), na którym znajduje się m.in. zabytkowy kościół p.w. św. Bartłomieja w Łękach Górnych oraz kościół p.w. św. Stanisława w Jodłowej.

Szlak Partyzancki ,,Śladami II Zgrupowania Armii Krajowej Obwodu Dębica" (gmina Dębica i Pilzno)
Długość około 15 km.
Czas przejścia około 8 h. 
Czas przejazdu na rowerze około 4 h.

Posiada wyznaczonych 10 punktów, z czego przez 9 wiedzie oznakowana trasa. Przebiega w przeważającej części przez obszary leśne gminy Dębica oraz Pilzno. Znaki w postaci białych lilijek (szlak pieszy i rowerowy). www.szlakpartyzancki.cliner.pl

1. Szkoła w Gumniskach.
2. Kościół w Gumniskach.
3. Cmentarz w Gumniskach.
4. Leśniczówka ,,Berdech”.
5. Klabachówka.
6. Jar nieopodal gajówki Klabachy.
7. Krzyż Jabłonowski.
8. Polana ,,Kałużówka”.
9. Zborżilówka w Gołęczynie.
10. Krzyż ,,Miecza”.
 

ZOBACZ MAPĘ POWIATU DĘBICKIEGO