Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Powiatowe eliminacje Turnieju Wiedzy Pożarniczej zakończone

Powiatowe eliminacje Turnieju Wiedzy Pożarniczej zakończone

Informacje

W Zespole Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy odbyły się eliminacje powiatowe Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.  W teście wiedzy zorganizowanym w piątek 22 kwietnia 2022 wzięli udział uczniowie, którzy w eliminacjach miejskich zajęli 1. lub 2. miejsce.

Uczniowie startowali w 3 grupach wiekowych:

I grupa – szkoły podstawowe klasy I-IV
II grupa – szkoły podstawowe klasy V-VIII
III grupa – szkoły ponadpodstawowe

Najlepszymi w I grupie okazali się:
I miejsce – Amelia Lada
II miejsce – Dominika Serwatka
III miejsce – Dawid Mazur

Grupa II:
I miejsce – Przemysław Kusza
II miejsce – Izabela Kubisztal
III miejsce – Karol Wójcik

Grupa III:
I miejsce – Michał Rak
II miejsce – Igor Litwa
III miejsce – Kamil Cyboroń

Nagrody i gratulacje dla zwycięzców oraz upominki dla wszystkich uczestników przekazali: Adam Pieniążek - Wicestarosta Powiatu Dębickiego, Stanisław Bryg – Prezes Zarządu Powiatowego Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Krzysztof Marek – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej.

Uczestnicy eliminacji, którzy zajęli I miejsce, zakwalifikowali się do wojewódzkiego szczebla turnieju.