Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Akcja Sprzątania Świata w Powiecie Dębickim 2022

Akcja Sprzątania Świata w Powiecie Dębickim 2022

OświataInne

Około 250 młodych ludzi ze szkół w powiecie dębickim weźmie udział w „Akcji Sprzątania Świata 2022”. Przedsięwzięcie - od 2005 r. - organizują wspólnie Nadleśnictwo Dębica oraz Starostwo Powiatowe w Dębicy.

Organizatorzy zapewnili uczestnikom akcji transport, rękawice i worki na śmieci. Każda grupa usuwała odpadki z innego, wskazanego przez leśniczych rejonu.

Sprzątanie powiatowych lasów potrwa dwa dni. Wszystkie ekipy, po wytężonej pracy, będą mogły odpocząć i posilić się przy wspólnych ogniskach.

W pierwszym dniu akcji sprzątali uczniowie szkół: Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy, I Liceum Ogólnokształcące w Dębicy, Zespół Szkół nr 2 w Dębicy, Liceum Ogólnokształcące w Pilźnie, Zespół Szkół w Jodłowej oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Brzostku.

W drugim dniu akcji sprzątali uczniowie szkół: Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy, II Liceum Ogólnokształcące w Dębicy, Zespół Szkół nr 4 w Dębicy, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy oraz Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie-Osiedlu.

Grupa młodzieżyGrupa młodzieży w lesieGrupa młodzieżyGrupa młodzieży w lesieNauczyciel udziela wywiaduGrupa młodzieży w lesieDrzewa z grupą młodzieży w tleGrupa młodzieżyGrupa młodzieży w lesieGrupa młodzieżyGrupa młodzieży w lesieGrupa młodzieży w lesieGrupa młodzieży na polanieGrupa młodzieży na polanieGrupa młodzieży z psemGrupa młodzieżyLeśniczy i grupa młodzieży przy ogniskuStarosta Dębicki udziela wywiaduLeśniczy i grupa młodzieży przy ogniskuOpona i worki ze śmieciamiGrupa osóbGrupa młodzieży w lesieGrupa młodzieży w lesieGrupa młodzieży w lesieGrupa młodzieży w lesieGrupa młodzieży w lesieGrupa młodzieży w lesie