Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Betlejemskie Światło Pokoju zagościło w starostwie

Betlejemskie Światło Pokoju zagościło w starostwie

KulturaInne

Betlejemskie Światło Pokoju przynieśli dziś Harcerze Hufca ZHP do Starostwa Powiatowego w Dębicy. Symboliczny płomień z rąk komendanta Sławomira Glenia przyjął starosta Piotr Chęciek. 

Wydarzenie było wyjątkowo miłym akcentem spotkania opłatkowego radnych, pracowników oraz przedstawicieli  jednostek organizacyjnych podległych starostwu.

O świąteczną, muzyczną oprawę spotkania zadbały laureatki wielu konkursów powiatowych i wojewódzkich: Lena Ciarra z gminy Żyraków, Natalia Drąg oraz siostry Amelia i Angelika Cius z gminy Jodłowa. Dziewczętom towarzyszyła ich opiekunka – pani Agata Chciuk-Rokosz. 

Po zakończeniu oficjalnej części wydarzenia wszyscy zebrani – łamiąc się opłatkiem – składali sobie wzajemne życzenia.

Komendant Hufca ZHP Dębica przekazuje Światło PokojuZespół muzyczny z upominkamiUczestnicy wydarzeniaSmartfon nagrywający występ artystycznyUczestnicy wydarzenia słuchający występuStarosta dębicki przemawiaKomendant Hufca ZHP Dębica przekazuje Światło PokojuDziewczynka gra na gitarzeUczestnicy wydarzeniaUczestnicy wydarzeniaUczestnicy wydarzeniaUczestnicy wydarzeniaPrzewodniczący Rady Powiatu Dębickiego przemawiaUczestnicy wydarzeniaUczestnicy wydarzeniaWicestarosta dębicki przemawiaWystęp wokalnyWystęp wokalnyWystęp wokalnyStarosta składa podziękowaniaStarosta składa podziękowaniaHarcerzeOsoby składające sobie życzeniaOsoby składające sobie życzeniaOsoby składające sobie życzeniaOsoby składające sobie życzeniaOsoby składające sobie życzeniaOsoby składające sobie życzeniaOsoby składające sobie życzeniaOsoby składające sobie życzenia