Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Od 1 lipca nowy obowiązek dla właścicieli domów i zarządców nieruchomości

Od 1 lipca nowy obowiązek dla właścicieli domów i zarządców nieruchomości

InformacjeInne

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przypomina, że od najbliższego czwartku (1 lipca br.) wchodzi w życie obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Każdy właściciel lub zarządca budynku na złożenie deklaracji będzie miał 12 miesięcy w przypadku źródeł uruchomionych przed 1 lipca, natomiast w przypadku urządzeń uruchomionych po 1 lipca - 14 dni.

Urząd zachęca do składania deklaracji w formie elektronicznej. W formularzu należy wpisać w nim podstawowe dane, takie jak: imię i nazwisko, albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku, adres nieruchomości oraz informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu.

Istnieją dwa formularze deklaracji: jeden z nich dotyczy budynków mieszkalnych, natomiast drugi budynków niemieszkalnych. Aby złożyć deklarację w formie elektronicznej wystarczy posiadać profil zaufany albo e-dowód.

Z kolei osoby, które nie są w stanie złożyć deklaracji przez internet, mogą zrobić to w formie tradycyjnej - osobiście w urzędzie właściwym dla lokalizacji budynku albo listownie. Odpowiedni druk dostępny jest m.in. na stronie GUNB

WIĘCEJ INFORMACJI