Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Posłowie i samorządowcy chcą wspomagać przedsiębiorców

Posłowie i samorządowcy chcą wspomagać przedsiębiorców

InformacjeInne

Spotkanie inicjujące powołanie Rady ds. Przedsiębiorczości Powiatu Dębickiego odbyło się w poniedziałek (25 listopada br.) w Machowej. Wzięli w nim udział przedsiębiorcy z gminy Pilzno, posłowie Fryderyk Kapinos i Jan Warzecha, członek Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP Stanisław Jarosz oraz samorządowcy – starostowie powiatu dębickiego Piotr Chęciek i Adam Pieniążek, a także burmistrz Pilzna Ewa Gołębiewska i wiceburmistrz Krzysztof Krawiec. Formalności, konieczne do utworzenia rady, mają być sfinalizowane do końca tego roku.

Rada ds. Przedsiębiorczości ma reprezentować właścicieli lokalnych firm przed miejscowymi samorządowcami oraz zgłaszać ich problemy na forum ogólnokrajowym. Przedsiębiorcy mówili o trudnej sytuacji na rynku pracy oraz o konkurencji europejskich koncernów, coraz mocniej działających na polskim rynku. Posłowie zadeklarowali pomoc w reprezentowaniu ich stanowiska oraz zgłaszaniu uwag i sugestii podczas procesów legislacyjnych, które toczą się w Sejmie. Z samorządowcami Pilzna właściciele największych firm dyskutowali o odpowiedniej wysokości podatków. Podkreślali, że powinna być ustalona tak, by motywowała do rozwoju przedsiębiorczości w regionie, a nie była nadmiernym obciążeniem.

- Cieszę się z tego spotkania, merytorycznej dyskusji i wymiany poglądów – mówi starosta dębicki Piotr Chęciek. – Zdaję sobie sprawę z ogromnej roli lokalnego biznesu dla rozwoju naszego regionu. Samorząd powiatowy robi wiele, by wspierać przedsiębiorców. Staramy się maksymalnie upraszczać i przyspieszać konieczne procedury. Jednak nasza rola jest, siłą rzeczy, ograniczona. Rada da nam wszystkim większe możliwości współpracy.

Starosta zadeklarował, że swoich przedstawicieli w radzie będą miały wszystkie gminy powiatu dębickiego. Spotkanie odbyło się z inicjatywy posła Fryderyka Kapinosa oraz doradcy Prezydenta RP ds. Przedsiębiorczości Stanisława Jarosza, prezesa firmy „Taurus”.

- Zaraz po otrzymaniu nominacji deklarowałem chęć reprezentowania wszystkich właścicieli firm z regionu. Rozumiem go szeroko, bo biznes nie ma granic administracyjnych. Chcę reprezentować przedsiębiorców z Podkarpacia i Małopolski. Mamy podobne problemy i wiele zbieżnych sugestii. Jestem przekonany, że stworzymy silną reprezentację, a razem możemy zrobić wiele dobrego. Będziemy skutecznie działać na rzecz rozwoju naszych firm, gmin i powiatów – mówi Stanisław Jarosz.