Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego obradował w związku z przypadkami wirusa ASF

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego obradował w związku z przypadkami wirusa ASF

InformacjeInne

Przedstawiciele samorządów powiatu dębickiego, policji i straży pożarnej spotkali się z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Dębicy, by omówić istniejące zagrożenia i zasady postępowania w związku z rozprzestrzenianiem się na Podkarpaciu wirusa ASF (afrykańskiego pomoru świń).

Posiedzenie PZZK zorganizowano w dębickim Starostwie Powiatowym, urząd reprezentował wicestarosta Adam Pieniążek. Jedną z najważniejszych informacji jaką przekazano podczas spotkania to fakt, że na terenie powiatu dębickiego NIE STWIERDZONO żadnego ogniska ASF.

Aby utrzymać ten stan, zachować wymagane środki ostrożności i zapobiec wystąpieniu ASF w naszym powiecie jedna miejscowość, tj. Korzeniów w gm. Żyraków, została oznaczona jako obszar zapowietrzony w promieniu 3 km od ogniska choroby potwierdzonego w pow. mieleckim. Natomiast Wola Żyrakowska, Nagoszyn, Bobrowa, Bobrowa Wola i Mokre w gm. Żyraków, a także Pustków, Kochanówka i Brzeźnica w gm. Dębica zostały oznaczone jako obszar zagrożony w prom. 10 km od ogniska ASF.

Ustanowienie obszarów zapowietrzonych i zagrożonych oznacza dla objętych nimi miejscowości konieczność stosowania się do obostrzeń określonych szczegółowo w Rozporządzeniu NR 25/2021 Wojewody Podkarpackiego. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dębicy podkreśla też konieczność bezwzględnego przestrzegania zasad BIOASEKURACJI w walce z ASF.

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania KryzysowegoPosiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania KryzysowegoPosiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania KryzysowegoPosiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania KryzysowegoPosiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego