Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Koncert na 140-lecie Służebniczek BDNP na Podkarpaciu

Koncert na 140-lecie Służebniczek BDNP na Podkarpaciu

Kultura

W Domu Kultury „Mors” w Dębicy odbył się dzisiaj (22 października br.) koncert „Z Maryją przez dzieje” Zespołu Muzyki Sakralnej LUMEN. Zespół zaprezentował autorskie utwory Maryjne, które były przeplatane obrazami wydarzeń historycznych w wykonaniu Grupy artystycznej SAFO z Dębicy.

Koncert został zorganizowany z okazji 140-lecia przybycia sióstr Służebniczek BDNP do Dębicy i ich obecności na podkarpackiej ziemi. Wśród widowni obecny był m.in. Piotr Chęciek Starosta Dębicki oraz Adam Pieniążek Wicestarosta Dębicki.

Wydarzeniu towarzyszyła również wystawa okolicznościowa przygotowana we współpracy z Muzeum Regionalnym w Dębicy ukazująca posługę Sióstr w Dębicy od 1882 r. aż do czasów współczesnych.

Impreza odbyła się przy wsparciu finansowym Powiatu Dębickiego.