Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

OBWIESZCZENIE GN.6821.112.2019.AJ o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości w Lipinach, działka nr 1265

OBWIESZCZENIE GN.6821.112.2019.AJ o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości w Lipinach, działka nr 1265

Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE GN.6821.112.2019.AJ z dnia 13.01.2020 r. o wydaniu decyzji administracyjnej.

O ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Lipinach, gm. Pilzno, oznaczonej jako działka nr ewid. 1265 o pow. 0,1800 ha...

Zobacz treść obwieszczenia

 

Fot. pixabay