Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

OGŁOSZENIE GN.6821.86.2019.AJ o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w Róży, działka nr 1679

OGŁOSZENIE GN.6821.86.2019.AJ o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w Róży, działka nr 1679

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE GN.6821.86.2019.AJ z dnia 30.10.2019 r. o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego.

W sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Róży, gm. Czarna, mającej nieuregulowany stan prawny, stanowiącej działkę nr ewid. 1679 o pow. 0,0100 ha...

 

Fot. pixabay

Pobierz załącznik

gn-6821-86-2019-aj.pdf