Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Raport o stanie Powiatu Dębickiego za 2020 rok

Raport o stanie Powiatu Dębickiego za 2020 rok

InformacjeOgłoszenia

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Zarząd Powiatu przedstawia Raport o stanie Powiatu Dębickiego za 2020 rok.

Sesja, podczas której odbędzie się debata nad Raportem o stanie Powiatu Dębickiego za 2020 rok, odbędzie się 17 czerwca 2021 r.

Mieszkaniec powiatu, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być rozpatrywany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

CZYTAJ RAPORT