Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w Dębicy - działki 2317/1, 1629/17

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w Dębicy - działki 2317/1, 1629/17

Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Miasta Dębica.

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2317/1 o pow. 0,0337 ha oraz działka nr 1629/17 o pow. 0,0177 ha...

 

Fot. pixabay

Pobierz załącznik

gn-6840-1-4-2019.pdf