Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Rozstrzygnięcie I Otwartego Konkursu Ofert 2021

Rozstrzygnięcie I Otwartego Konkursu Ofert 2021

InformacjeOrganizacje Pozarządowe

Rozstrzygnięcie I Otwartego Konkursu Ofert 2021 ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Dębickiego Uchwałą Nr 388/2021 z dnia 5 lutego 2021.

Uchwałą nr 402/2021 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 17 marca 2021 roku, w oparciu o opinię komisji konkursowej zawartą w protokole z dnia 10 marca 2021 roku, przyznano dotacje na realizację zadań publicznych.


Zobacz WYNIKI