Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

„Kwiatek”, II LO, „Jagiełło” i „Ekonomik” w ogólnopolskim zestawieniu najlepszych szkół

„Kwiatek”, II LO, „Jagiełło” i „Ekonomik” w ogólnopolskim zestawieniu najlepszych szkół

InformacjeOświata

Cztery szkoły z powiatu dębickiego znalazły się w najbardziej prestiżowym „Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2023”, który obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę i świadczy o jakości kształcenia w szkołach określonego typu.

W 25. edycji Rankingu Liceów i Techników Perspektywy przeanalizowano wyniki 1360 liceów ogólnokształcących (spośród 2200) i 1185 techników (spośród 1745), które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2022 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej dla liceów/techników.

W rankingu głównym techników 2023 – Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego zajęło 18. miejsce w kraju oraz pierwsze na Podkarpaciu (na 69 szkół) i uzyskało złotą tarczę, zaś Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka zdobyło 212. lokatę i srebrną tarczę (13. pozycja w województwie).

Z kolei w rankingu liceów – II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego uplasowało się na 280. pozycji w Polsce (11. na Podkarpaciu na 75 szkół) i zyskało prawo do posługiwania się srebrnym znakiem jakości, a I Liceum Ogólnokształcące im. króla Wł. Jagiełły zajęło 856. miejsce (44. w województwie).

W rankingu maturalnym techników 2023 na 32. miejscu uwzględniono Technikum w „Kwiatku”. Natomiast w rankingu maturalnym liceów ogólnokształcących na 271. pozycji znalazło się II LO „Twardowskiego”.

---

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z: przedstawicieli uczelni, komisji ds. kształcenia KRASP, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad rankingowych. Pracom Kapituły przewodniczyła prof. Barbara Marcinkowska, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Kryteria Rankingu Liceów 2023 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii zostały uwzględnione osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Kryteria Rankingu Techników 2023 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Tzw. podrankingi wojewódzkie (oddzielne dla liceów i techników) są wyciągami z głównych rankingów ogólnopolskich. Wszystkie rankingi obejmują łącznie ponad 1500 najlepszych liceów i techników w Polsce.

RANKING LICEÓW i TECHNIKÓW PERSPEKTYWY 2023 

Fot. Jacek Ochab, Grzegorz Horosz

Dyrektor Grupa osób pozuje do zdjęciaGrupa osób pozuje do zdjęciaDyplom