Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Pierwsza Dama RP oficjalnie otworzyła nową siedzibę szkoły specjalnej w Dębicy

Pierwsza Dama RP oficjalnie otworzyła nową siedzibę szkoły specjalnej w Dębicy

InformacjeOświata

Wstęgę otwierającą nowoczesny obiekt przecięli dziś wspólnie Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda,  Biskup Tarnowski Andrzej Jeż, Starosta Powiatu Dębickiego Piotr Chęciek, zastępująca dyrekcję szkoły Anita Zachara-Kusek oraz uczeń ZSS. Zanim jednak rozpoczęła się oficjalna część uroczystości Małżonka Prezydenta RP zwiedziła nowoczesny obiekt w towarzystwie uczniów i nauczycieli, wręczyła również szkolnej społeczności prezent. 

Tuż po przecięciu wstęgi obiekt poświęcił bp Andrzej Jeż, po czym nastąpiły oficjalne wystąpienia. Ważnym punktem programu  była część artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły specjalnej, po zakończeniu której Małżonka Prezydenta RP - ze względu na kolejne zobowiązania - pożegnała zebranych.

W dalszej części uroczystości Starosta Powiatu Dębickiego dziękował i wręczał upominki osobom zaangażowanym w powstanie szkoły. Wśród nich byli m.in.: profesor Józefa Hrynkiewicz, Senator RP Zdzisław Pupa, oraz Posłowie na Sejm RP - Krzysztof Sobolewski, Jan Warzecha i Fryderyk Kapinos.

Kolejnym miłym akcentem spotkania były podziękowania przekazane staroście Piotrowi Chęćkowi oraz wicestaroście Adamowi Pieniążkowi przez pracowników ZSS.

Nowy Zespół Szkół Specjalnych przy ul. Parkowej 1A w Dębicy jest niezwykle ważną dla całego regionu inwestycją, zrealizowaną przez Powiat Dębicki przy 70-procentowym udziale rządowych środków finansowych. Budowa tego nowoczesnego kompleksu oświatowego – który został wzniesiony nakładem ok. 30 mln zł, z czego blisko 20 mln zł to środki rządowe – trwała 4 lata (2018 – 2022), podczas gdy pierwotnie finał prac planowano na 2028 rok. 

Przyspieszenie budowy było możliwe właśnie dzięki rządowemu dofinansowaniu i przychylności Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego, za co serdecznie Panu Premierowi dziękuję – mówi Piotr Chęciek, Starosta Powiatu Dębickiego. - Duża zasługa w tym również senatora Zdzisława Pupy, a także posłów Jana Warzechy,  Krzysztofa Sobolewskiego, Kazimierza Moskala, europosła Tomasza Poręby, Wiceministra Infrastruktury Rafała Webera i Jacka Osucha, Wiceministra Sportu i Turystyki. Szczególne słowa wdzięczności kieruję do pani prof. Józefy Hrynkiewicz, której ogromna troska i życzliwość były wielkim wsparciem.

Starosta podkreśla również, że realizacji zadania sprzyjali zarząd oraz radni powiatowi obecnej i minionych kadencji. – Dziękuję za ich wsparcie dla naszej inwestycji na każdym etapie jej projektu i realizacji prac budowlanych – mówi Piotr Chęciek.

Nowa siedziba ZSS w Dębicy to dwukondygnacyjny budynek, wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz siłownią plenerową i placem zabaw, który już służy profesjonalnym usługom edukacyjnym, wychowawczym i rehabilitacyjnym, świadczonym na najwyższym poziomie, w pełni odpowiadającym potrzebom dzieci oraz młodzieży z obniżoną sprawnością funkcji fizycznych bądź umysłowych.

Obiekt został przewidziany do jednoczesnego użytkowania przez ok. 300 osób – nie tylko z powiatu dębickiego, ale i spoza naszego terenu. Znajdują się w nim m.in. sale dydaktyczne przeznaczone dla przedszkola oraz szkoły specjalnej, a także hala sportowa i zaplecze rehabilitacyjne.

- Maksymą, w myśl której od wielu lat postępuje kadra dębickiej szkoły specjalnej, są słowa Janusza Korczaka: „Mów dziecku, że jest dobre, że potrafi”. Głęboko wierzę, że ta pozytywna afirmacja, przekazywana dzisiaj dzieciom i młodzieży w komfortowych warunkach nauczania, przy pełnowymiarowym zapleczu dla opieki specjalistycznej i w otoczeniu odpowiedniej infrastruktury, sprawi, że absolwenci opuszczający kiedyś tę szkołę, będą odznaczać się niepodważalnym poczuciem własnej wartości oraz najwyższym dostępnym dla nich stopniem ogólnego rozwoju – stwierdza starosta Piotr Chęciek.