Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Powiatowe podsumowanie roku szkolnego. Najzdolniejsi uczniowie otrzymali nagrody

Powiatowe podsumowanie roku szkolnego. Najzdolniejsi uczniowie otrzymali nagrody

Oświata

12 nauczycieli odchodzących na emeryturę oraz 25 uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Dębicki odebrało dziś podziękowania, nagrody i dyplomy z okazji Powiatowego Podsumowania Osiągnięć Edukacyjnych w roku szkolnym 2022/2023.

Nagrodzeni młodzi ludzie to uczniowie odnoszący sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, konkursach wiedzy, zawodach i turniejach sportowych, wyróżniający się wysokimi wynikami w nauce i wzorowym zachowaniem. Aż 14 spośród nich to stypendyści Prezesa Rady Ministrów. 

Gratulacje nauczycielom i młodzieży składali wspólnie starosta Piotr Chęciek, wicestarosta Adam Pieniążek, przewodniczący powiatowej rady Michał Maziarka, wiceprzewodnicząca Anna Mazur, członkini zarządu powiatu Bożena Osocha oraz radny Grzegorz Stec. 

Wydarzenie, które odbyło się w Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy, zostało zorganizowane przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego oraz Zespół Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy. 

Lista stypendystów i laureatów

Starosta Dębicki wręcza list gratulacyjnyGrupa osób w trakcie pokazu artystycznegoGrupa osób na scenie w trakcie pokazu artystycznegoWicestarosta Dębicki wręcza list gratulacyjnyPrzewodniczący Rady Powiatu Dębickiego i Członek Zarządu Powiatu Dębickiego wręczają list gratulacyjnyWiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dębickiego i Członek Rady Powiatu Dębickiego wręczają list gratulacyjnyGrupa osób na krzesłachGrupa osób na krzesłachGrupa osób na krzesłachGrupa osób na krzesłachGrupa osób na krzesłachGrupa osób na krzesłachOsoby na scenie przy mikrofonachStarosta Dębicki przemawiaOsoby ze sztandarem, w tle ścianka reklamowaDyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Dębicy przemawiaGrupa osób w trakcie pokazu artystycznegoOsoba w trakcie pokazu artystycznegoStarosta Dębicki wręcza list gratulacyjnyWicestarosta Dębicki składa gratulacjeWicestarosta Dębicki składa gratulacjeStarosta Dębicki wręcza list gratulacyjnyWicestarosta Dębicki wręcza list gratulacyjnyStarosta Dębicki i Wicestarosta Dębicki z nagrodzonymi osobami przed scenąOsoby na scenie w trakcie występu artystycznego Przewodniczący Rady Powiatu Dębickiego i Członek Zarządu Powiatu Dębickiego wręczają list gratulacyjnyPrzewodniczący Rady Powiatu Dębickiego i Członek Zarządu Powiatu Dębickiego z nagrodzonymi osobami przed scenąWiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dębickiego i Członek Rady Powiatu Dębickiego wręczają list gratulacyjnyWiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dębickiego i Członek Rady Powiatu Dębickiego wręczają list gratulacyjnyWiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dębickiego i Członek Rady Powiatu Dębickiego składają gratulacjeWiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dębickiego i Członek Rady Powiatu Dębickiego wręczają list gratulacyjnyWiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dębickiego i Członek Rady Powiatu Dębickiego z nagrodzonymi osobami przed scenąGrupa osób przed scenąOsoba na scenie gra na akordeonie Starosta Dębicki i Przewodniczący Rady Powiatu Dębickiego wręczają list gratulacyjnyStarosta Dębicki wręcza list gratulacyjnyPrzewodniczący Rady Powiatu Dębickiego wręcza kwiatyPrzewodniczący Rady Powiatu Dębickiego wręcza kwiatyStarosta Dębicki wręcza list gratulacyjnyPrzewodniczący Rady Powiatu Dębickiego wręcza kwiatyStarosta Dębicki i Przewodniczący Rady Powiatu Dębickiego wręczają list gratulacyjnyStarosta Dębicki i Przewodniczący Rady Powiatu Dębickiego z nagrodzonymi osobami przed scenąGrupa osób na scenie w trakcie pokazu artystycznegoGrupa osób na scenie w trakcie pokazu artystycznegoGrupa osób na scenie w trakcie pokazu artystycznego