Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

W starostwie rozmawiali o wyzwaniach współczesnej edukacji

W starostwie rozmawiali o wyzwaniach współczesnej edukacji

InformacjeOświata

Zadania dyrektora oraz organu prowadzącego szkoły i placówki w kontekście zmian i wyzwań współczesnej edukacji były tematem wczorajszej (27 września br.) konferencji zorganizowanej w dębickim starostwie przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli. Rozmawiano między innymi o kształtowaniu właściwych postaw wśród uczniów, zwłaszcza szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

W spotkaniu brali udział m.in. Krystyna Wróblewska, dyrektor Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, starosta Piotr Chęciek i wicestarosta Adam Pieniążek. 

Wśród tematów znalazły się kwestie dotyczące szerszego i przemyślanego wykorzystania wycieczek szkolnych jako efektywnego narzędzia do nauki historii, poznawania polskiej kultury oraz dziedzictwa cywilizacyjnego Europy.

Organizatorzy zwracali też uwagę na potrzebę zapewnienia dzieciom i młodzieży wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 i konieczność wzmacniania pozytywnego klimatu szkoły, a także poczucia bezpieczeństwa. 

Akcentowano również istotną rolę metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne i potrzebę edukacji ekologicznej w szkołach i rozwijania postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

Ważnym punktem spotkania było też przybliżenie zebranym priorytetów Komisji Europejskiej na lata 2021 - 2027 jako fundamentu przygotowanych projektów w ramach programu Erasmus+.

Dyrektor Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich przemawiauczestnicy konferencjiSlajd z konferencjiuczestnicy konferencjiuczestnicy konferencjiuczestnicy konferencjiuczestnicy konferencjiStarosta i Wicestarosta Dębicki