Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Ranking Perspektywy 2024

Ranking Perspektywy 2024

InformacjeOświata

Cztery szkoły z powiatu dębickiego znalazły się w najbardziej prestiżowym „Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2024”, który obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę i świadczy o jakości kształcenia w szkołach określonego typu.

Jest to już 26 edycja rankingu Perspektyw, w którym dla liceów brane pod uwagę są wyniki matur (30 % z przedmiotów obowiązkowych + 45% z przedmiotów dodatkowych)w szkołach gdzie maturę zdaje powyżej 12 maturzystów, a poza tym liczą się sukcesy w ogólnopolskich olimpiadach (25%). W przypadku techników metodologia ustalenia miejsca polega na wzięciu pod uwagę sukcesy w olimpiadach – 20%, wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych – 20% i dodatkowych 30% oraz wyniki egzaminu zawodowego 30%.

W rankingu głównym techników Technikum nr 2 Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego zajęło 36. miejsce w kraju oraz drugie na Podkarpaciu i uzyskało złotą tarczę. W rankingu wojewódzkim znalazły się także: Technikum Nr 3 w ZSE (28. miejsce), Technikum Nr 4 w ZS Nr 4 (36. miejsce) oraz Technikum Nr 1 w ZSZ Nr 1 (69. miejsce).

Z kolei w rankingu liceów II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego uplasowało się na 144. pozycji w Polsce (6. na Podkarpaciu na 76 szkół) i zyskało prawo do posługiwania się złotym znakiem jakości. Natomiast III LO w ZS nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego zajęło 792. miejsce (44. w województwie), I LO im. Króla Władysława Jagiełły wywalczyło sobie 799. lokatę (45. w województwie) – oba licea otrzymały brązowe tarcze. Do rankingu wojewódzkiego zakwalifikowało się również I LO w Jodłowej (73. lokata).

RANKING

RANKING GŁÓWNY TECHNIKÓW

RANKING TECHNIKÓW - PODKARPACIE

RANKING GŁÓWNY LICEÓW

RANKING LICEÓW - PODKARPACIE