Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Trwają prace przy remoncie mostu w Bączałce oraz drogi Brzostek - Kamienica Górna – Smarżowa

Trwają prace przy remoncie mostu w Bączałce oraz drogi Brzostek - Kamienica Górna – Smarżowa

InformacjeInwestycje

Trwa remont ponad 5-kilometrowego odcinka drogi powiatowej nr 1319R Brzostek - Kamienica Górna - Smarżowa oraz mostu na potoku Kamienica w Bączałce. Inwestycja jest realizowana przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poziomie 70 proc. całkowitej wartości zadania. Pozostałymi 30 proc. kosztów Powiat Dębicki dzieli się po połowie z Gminą Brzostek. Całość robót będzie kosztować blisko 5 mln zł.

Prace obejmą odcinek drogi w miejscowościach Wola Brzostecka, Kamienica Górna, Bączałka i Smarżowa. W 2021 r. ma zostać wykonane 70 proc. całości zaprojektowanej inwestycji. Finał jej realizacji zaplanowano na maj przyszłego roku.

W ramach zadania przewidziano m.in.: wykonanie nowej nawierzchni drogi, remont poboczy, przepustu zniszczonego w wyniku powodzi, odtworzenie i oczyszczenie przydrożnych rowów, a także remont mostu w Bączałce (uzupełnienie ubytków gruntu w obrębie mostu, wymiana wyposażenia obiektu, oczyszczenie elementów stalowych ze starych powłok malarskich oraz wykonanie nowych zabezpieczeń antykorozyjnych).