Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

XVII Powiatowa Olimpiada Ekologiczna

XVII Powiatowa Olimpiada Ekologiczna

Oświata

Trzynastu uczniów z siedmiu szkół ponadpodstawowych z powiatu dębickiego wzięło udział (27 października br.) w XVII Powiatowej Olimpiadzie Ekologicznej zorganizowanej przez Liceum Ogólnokształcące im. S. Petrycego w Pilźnie i Starostwo Powiatowe w Dębicy.

Przebiegała ona w dwóch etapach: najpierw uczestnicy musieli zmierzyć się z testem, a następnie 5 osób, które uzyskały z części pisemnej najwięcej punktów wzięło udział w części ustnej.

Klasyfikacja:
I miejsce - Kinga Wójcik z II LO w Dębicy
II miejsce - Maksymilian Wygonik z II LO w Dębicy
III miejsce - Natalia Nowak z ZSE w Dębicy

Wydarzenie odbyło się przy wsparciu finansowym Powiatu Dębickiego.