Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Międzynarodowy Dzień Pokoju na Świecie

Międzynarodowy Dzień Pokoju na Świecie

Wydarzenia

Wojna nigdy nie przynosi żadnej ze stron konfliktu korzyści. Społeczeństwu mają to uświadamiać coroczne obchody Międzynarodowego Dnia Pokoju na Świecie, podczas których zwraca się uwagę na trwające obecnie konflikty i ich tragiczne skutki dla ludności cywilnej.

Międzynarodowy Dzień Pokoju został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 7 września 2001 roku. Obchody MDP rozpoczyna Sekretarz Generalny ONZ, który uderza w Dzwon Pokoju znajdujący się przed siedzibą ONZ w Nowym Jorku. Dzwon został podarowany przez japońską organizację World Peace Bell Association 8 czerwca 1954 roku. Jest on jedną z 50 identycznych kopii dzwonu w Hiroszimie zniszczonej wybuchem bomby atomowej w 1945 roku. Na dzwonie widnieje napis: „Niech żyje absolutny pokój na świecie”.

 

Fot. pixabay