Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Dębiccy strażacy świętowali 30-lecie Państwowej Straży Pożarnej

Dębiccy strażacy świętowali 30-lecie Państwowej Straży Pożarnej

Informacje

Złożeniem meldunku oraz podniesieniem flagi państwowej na maszt przy dźwiękach hymnu Polski rozpoczęły się tegoroczne powiatowe obchody z okazji Dnia Strażaka. Państwowa Straż Pożarna obchodzi w tym roku również jubileusz trzydziestolecia powstania organizacji.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia państwowe oraz nominacje na wyższe stopnie służbowe. Wręczono także siedem odznak „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”. Polskie odznaczenie resortowe otrzymał Paweł Zioło (srebrna odznaka), Łukasz Baj, Łukasz Chudy, Grzegorz Frankowicz, Grzegorz Jamróz, Jacek Kałek oraz Wojciech Majka (brązowe odznaki).

Starosta Piotr Chęciek na ręce Komendanta Powiatowego PSP przekazał okolicznościowy list gratulacyjny, jednocześnie dziękując Strażakom za ich profesjonalizm, upór i konsekwencję w działaniu na rzecz ochrony ludzkiego mienia, zdrowia i życia.

W strażackim święcie, które odbyło się 19 maja 2022 r. w jednostce Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy, uczestniczył również Przewodniczący Rady Powiatu Dębickiego Michał Maziarka oraz wicestarosta dębicki Adam Pieniążek.