Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

`Miłość dociera wszędzie` - koncert charytatywny

"Miłość dociera wszędzie" - koncert charytatywny

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na  III Koncert Charytatywny pt. "Miłość dociera wszędzie" na rzecz Ośrodka Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego działającego przy Stowarzyszeniu „Radość” w Dębicy.

Cena cegiełki – 5 zł, do nabycia w PSP nr 9 w Dębicy, ul. Grottgera 3, tel.14 681 26 02 (po przekazaniu cegiełek udostępniony będzie link do koncertu).

Osoby zainteresowane mogą również dokonać wpłaty na Konto Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9: 37 1020 4405 0000 2702 0594 6233 z dopiskiem: koncert charytatywny i podaniem adresu mail, na który zostanie udostępniony link do koncertu.