Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Powiatowy Konkurs o AK, Żołnierzach Wyklętych i COP dla młodzieży. Zgłoś swój udział!

Powiatowy Konkurs o AK, Żołnierzach Wyklętych i COP dla młodzieży. Zgłoś swój udział!

InformacjeOświata

Do 18 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatu dębickiego mogą zgłaszać swój udział w Powiatowym Konkursie o Armii Krajowej, Żołnierzach Wyklętych i Centralnym Okręgu Przemysłowym. Ważne, aby  nadesłane fotografie, grafiki i kolaże uwzględniały lokalne i regionalne aspekty związane z konkursowymi tematami.

Cele konkursu, któremu patronują Posłowie na Sejm RP Krzysztof Sobolewski i Jan Warzecha, to:
• utrwalenie w pamięci uczniów postaw i wydarzeń historycznych zasługujących na uznanie,
• wzbogacanie wiedzy historycznej o nieznane wcześniej treści dotyczące Armii Krajowej, Żołnierzy Wyklętych i Centralnego Okręgu Przemysłowego (niepublikowane zdjęcia, pamiątki rodzinne),
• kształtowanie umiejętności opowiadania o dziejach historycznych w różnorodnej formie.

Karty zgłoszeniowe, oświadczenia Rodziców/Opiekunów oraz prace konkursowe należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub osobiście na adres Starostwo Powiatowe w Dębicy (ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica) do 18 marca 2022 r. (do godziny 15:30) z dopiskiem: POWIATOWY KONKURS O ARMII KRAJOWEJ, ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH I CENTARLNYM OKRĘGU PRZEMYSŁOWYM lub wysłać mailem na adres: kultura@powiatdebicki.pl (prace w wersji elektronicznej – pliki PDF, JPEG lub PNG wraz z czytelnymi skanami dokumentów zgłoszeniowych). 

Terminarz konkursu:
• 17 lutego 2022 roku – ogłoszenie informacji o konkursie,
• do 18 marca 2022 roku (do godziny 15:30) – zgłoszenie i dostarczenie prac konkursowych, 
• do 31 marca 2022 roku – ocena prac i ogłoszenie wyników konkursu.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i REGULAMIN KONKURSU

POBIERZ NOTĘ INFORMACYJNĄ

PLAKAT KONKURSU