Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Biuro Kontroli Wewnętrznej

Sprawdzanie listy

Anna Majda - Główny Specjalista

ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica
pok. 405, IV piętro
tel. 14 680 31 02

e-mail: kontrola@powiatdebicki.pl

 

Do zadań Biura Kontroli Wewnętrznej należy w szczególności:

  1. Ustalenie kierunków kontroli i opracowywanie projektów planu kontroli wewnętrznej.
  2. Organizowanie i wykonywanie kontroli wydziałów Starostwa Powiatowego w Dębicy, jednostek organizacyjnych Powiatu Dębickiego oraz na zlecenie Starosty, powiatowych służb, inspekcji i straży.
  3. Opracowywanie i przedkładanie Staroście wniosków z kontroli.
  4. Opracowywanie okresowych analiz kontroli.
  5. Współpraca z Komisją Rewizyjną, innymi komisjami Rady Powiatu Dębickiego oraz organami kontroli państwowej.
  6. Prowadzenie centralnego rejestru kontroli zewnętrznych.