Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Wyniki konsultacji Programu współpracy Powiatu Dębickiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Wyniki konsultacji Programu współpracy Powiatu Dębickiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Organizacje Pozarządowe

Konsultacje projektu Programu Współpracy Powiatu z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023, zwanego dalej „Programem”, zostały przeprowadzone zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz Uchwałą Nr XL/331/10 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 5 listopada 2010 roku, w terminie od 24 października do 7 listopada 2022 r.

ZOBACZ SPRAWOZDANIE z przebiegu i wyników konsultacji