Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Nowy przedmiot w szkołach ponadpodstawowych

Nowy przedmiot w szkołach ponadpodstawowych

Oświata

Od 1 września 2023 r. przedmiot biznes i zarządzanie wchodzi do programu nauczania szkół ponadpodstawowych i będzie można zdawać z niego egzamin maturalny.

Tę ważną kwestię edukacji ekonomicznej omawiano podczas wczorajszej (1 lutego br.) konferencji w Starostwie Powiatowym w Dębicy. Powiat Dębicki zorganizował seminarium wspólnie z Warszawskim Instytutem Bankowości.

W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadpodstawowych oraz szkół podstawowych z gmin Powiatu Dębickiego.

Osoba przemawiaGrupa osóbUczestnicy wydarzeniaUczestnicy wydarzeniaWicestarosta Dębicki przemawiaUczestnicy wydarzeniaOsoba przemawiaPrezentacja multimedialnaRozmowa onlineUczestnicy wydarzeniaUczestnicy wydarzeniaOsoba przemawiaOsoba przemawiaUczestnicy wydarzeniaOsoba przemawiaUczestnicy wydarzenia