Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Rzecznik Praw Dziecka odwiedził uczniów szkoły specjalnej w Dębicy

Rzecznik Praw Dziecka odwiedził uczniów szkoły specjalnej w Dębicy

Oświata

O prawach dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną mówił podczas konferencji w Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, który był prelegentem, a zarazem patronem wczorajszego wydarzenia.

Zanim jednak rozpoczęła się konferencja Rzecznik Praw Dziecka zwiedził nowoczesny obiekt w towarzystwie uczniów, dyrekcji szkoły i władz powiatu, przekazał również szkolnej społeczności prezent.

Prelegentka Izabela Ryska-Skubel tematem „Niepełnosprawność - szacunek językowy” przybliżyła zebranym problematyką związaną z poprawnym nazewnictwem dotyczącym osób z niepełnosprawnościami.

W dalszej części konferencji sędzia Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie Waldemar Krok, który przez kilka lat pełnił funkcję prezesa Sądu Rejonowego w Dębicy, poruszał również kwestię procedur związanych z ubezwłasnowolnieniem. Natomiast przedstawiciel dębickiej Komendy Powiatowej Policji omawiał zasady bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Na zakończenie wydarzenia Piotr Chęciek, Starosta Powiatu Dębickiego oraz wicestarosta Adam Pieniążek wręczyli prelegentom okolicznościowe upominki, a Mikołaj Pawlak podpisał Kodeks Praw Dziecka, który przekazał szkole.

Rzecznik Praw Dziecka w ZSSUczestnicy wydarzeniaRzecznik Praw Dziecka przemawiaRzecznik Praw Dziecka i Starosta DębickiRzecznik Praw Dziecka w ZSSGrupa osób w bibliotece ZSSUczestnicy wydarzeniaDyrektor ZSS przemawiaGrupa osóbPrelegent przemawiaUczestnicy wydarzeniaPrelegent przemawiaGrupa osóbPrelegent przemawiaUczestnicy wydarzeniaStarosta DębickiKronika ZSSPrelegent przemawiaPrelegent przemawiaPrelegent przemawiaPrelegent przemawiaStarosta dębicki wręcza upominekStarosta dębicki wręcza upominekGrupa osób na scenieRzecznik Praw Dziecka składa podpisRzecznik Praw Dziecka w ujęciu kameryRzecznik Praw Dziecka składa podpis