Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Konkurs `Powiat Dębicki - Moja Mała Ojczyzna`

Konkurs "Powiat Dębicki - Moja Mała Ojczyzna"

InformacjeOświata

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu dębickiego wzięli udział w konkursie  „Powiat Dębicki - Moja Mała Ojczyzna” pod patronatem Starosty Powiatu Dębickiego organizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące im Władysława Jagiełły w Dębicy.

Uczestnicy wykazali się wiedzą z geografii, historii, folkloru, kultury i aktualnych wydarzeń związanych z Powiatem Dębickim.

Uczniowie, którzy uzyskali największą ilość punktów zaprezentowali również przygotowane przez siebie prezentacje ukazujące ciekawe miejsca w powiecie.

Powiat Dębicki reprezentowali wicestarosta Adam Pieniążek oraz Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Wilczyńska .

Wyniki po teście uczniów szkół podstawowych:

1. Filip Gałat - Szkoła Podstawowa Nr 11 w Dębicy
2. Michał Homel - Szkoła Podstawowa Nr 11 w Dębicy
3. Michał Zawora - Zespół Szkół Publicznych w Pustkowie-Osiedlu

W kategorii prezentacji prac uczniów szkół podstawowych miejsca zajęli:

1. Michał Zawora - ZSP w Pustkowie-Osiedlu
2. Filip Gałat - Szkoła Podstawowa Nr 11 w Dębicy
3. Jan Baliński - Szkoła Podstawowa Nr 11 w Dębicy

Wyróżnienie:

Karol Żyła - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Dębicy
Jakub Szewc - ZSP w Pustkowie-Osiedlu

Wyniki testu w kat. szkół ponadpodstawowych:

1. Karol Cukla - Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy
2. Kamil Nowicki- I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Wł. Jagiełły w Dębicy
3. Zuzanna Bielecka - Liceum Ogólnokształcące im. Sebastiana Petrycego w Pilźnie

Wyniki po prezentacjach prac uczniów szkół ponadpodstawowych

1. Klaudia Pieniążek - Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy
2. Zuzanna Bielecka - LO Pilzno
3. Karol Cukla - Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy

Wyróżnienie:

Kamil Nowicki - I LO w Dębicy

Grupa osób przy ławkach szkolnychDyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy przemawiaWicestarosta Dębicki z grupą osóbGrupa osób przy ławkach szkolnychGrupa osób przy ławkach szkolnychWicestarosta Dębicki przemawiaWicestarosta Dębicki przemawiaGrupa osób na krzesłachGrupa osób na krzesłachGrupa osób przy ławkach szkolnychRollup reklamowy, w tle grupa osóbGrupa osób przy ławkach szkolnychGrupa osób przy ławkach szkolnych