Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

W Dębicy dyskutowali o wyzwaniach demograficznych

W Dębicy dyskutowali o wyzwaniach demograficznych

InformacjeInne

Prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz, Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej otwarła wczoraj w Dębicy konferencję naukową „Powiatowy wymiar sytuacji demograficznej”. To pierwsze spotkanie z cyklu konferencji zaplanowanych w ramach III Kongresu Demograficznego 2022 pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Konferencje mają prowadzić do zwiększenia wiedzy w obszarze zachodzących procesów demograficznych, a analiza statystyk i pozyskiwanych danych ułatwić dostosowanie się do zmian jakie będą następowały na przestrzeni lat, tak aby powstrzymać zjawiska wyludniania się niektórych obszarów, a wręcz doprowadzić do zwiększania osiedlania się mieszkańców na konkretnych terenach.

Podczas konferencji omawiano m.in. sytuację demograficzną województwa podkarpackiego, rolę samorządów powiatowych w identyfikacji potrzeb zdrowotnych mieszkańców oraz możliwości ich zaspokojenia, a także wobec problemów rynku pracy i edukacji zawodowej, przedstawiono również wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

Spotkanie w Domu Kultury „Mors” zakończone zostało panelem dyskusyjnym, w którym udział wzięli starostowie powiatów: dębickiego, rzeszowskiego, leskiego oraz mieleckiego.

Organizatorami wydarzenia byli: Rządowa Rada Ludnościowa, Główny Urząd Statystyczny, Powiat Dębicki oraz Urząd Statystyczny w Rzeszowie.