Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Ogłoszenie o Konsultacjach Programu Współpracy Powiatu z org. pozarządowymi na rok 2024

Ogłoszenie o Konsultacjach Programu Współpracy Powiatu z org. pozarządowymi na rok 2024

Organizacje Pozarządowe

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu dębickiego lub na rzecz jego mieszkańców do konsultacji nad projektem Programu Współpracy Powiatu Dębickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024, zgodnie art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

ZOBACZ OGŁOSZENIE

ZOBACZ FORMULARZ

ZOBACZ PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY

 

Fot. pixabay