Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Ogłoszenie o projekcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Ogłoszenie o projekcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Organizacje Pozarządowe

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Dębickiego Nr XL/331/10 z dnia 5 listopada 2010 roku, Starosta Powiatu Dębickiego ogłasza, iż od dnia 24 października 2023 roku na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Dębicy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń udostępniony zostanie projekt Programu współpracy Powiatu Dębickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

Konsultacje w sprawie programu potrwają od 24.10.2023 r. do 07.11.2023 r.

 

Fot. pixabay