Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Rozstrzygnięcie III Otwartego Konkursu Ofert 2021

Rozstrzygnięcie III Otwartego Konkursu Ofert 2021

Organizacje Pozarządowe

Rozstrzygnięcie III Otwartego Konkursu Ofert 2021 na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu dębickiego w 2022 roku ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Dębickiego Uchwałą Nr 500/2021 z dnia 22 października 2021.

Uchwałą nr 537/2021 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 25 listopada 2021 roku, w oparciu o opinię komisji konkursowej zawartą w protokole z dnia 16 listopada 2021 roku, przyznano dotacje na realizację zadań publicznych.

ZOBACZ WYNIKI

 

Fot. pixabay