Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Dla inwestora

Praca przy dokumentach

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Adres: ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica, (pokój nr 209)
Telefon: 14 680 31 74
e-mail: cop@powiatdebicki.pl

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (COP) jest miejscem, w którym potencjalny inwestor może otrzymać informacje potrzebne między innymi do rozpoczęcia nowych inwestycji związanych z budową i podziałem geodezyjnym. COP funkcjonuje w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Pliki dla inwestorów:

Linki dla inwestorów: