Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Ukończyli kurs pierwszej pomocy, teraz sami uczą innych

Ukończyli kurs pierwszej pomocy, teraz sami uczą innych

InformacjeOrganizacje PozarządoweInne

Trzy miesiące trwał projekt realizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Stasiówce przy wsparciu finansowym Powiatu Dębickiego. Dzięki zadaniu publicznemu „Gotowi na ratunek” strażacy ochotnicy ukończyli kurs z zakresu kwalifikowalnej pierwszej pomocy, a następnie zorganizowali pokazy, stanowiące instruktaż jak należy tej pomocy udzielać.

Pokazy odbyły się w Publicznej Szkole Podstawowej oraz podczas festynu z okazji Dnia Dziecka w Stasiówce. Każdy z uczestników obu wydarzeń – jeśli tylko wyraził chęć – mógł wziąć udział w szkoleniu z pierwszej pomocy, otrzymując niezbędne informacje i próbując świeżo nabytych umiejętności na profesjonalnych fantomach. 

Fot. OSP Stasiówka

strażacy podczas kursu pierwszej pomocykurs pierwszej pomocyDzieci podczas kursu pierwszej pomocyGrupa osób, która wzięła udział w kursie