Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Uroczyste przyrzeczenie kadetów oraz nowy sprzęt wojskowy w ZSZ Pustkowie-Osiedlu

Uroczyste przyrzeczenie kadetów oraz nowy sprzęt wojskowy w ZSZ Pustkowie-Osiedlu

InformacjeOświata

Uroczyste przyrzeczenie kadetów I i II klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego odbyło się w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pustkowie-Osiedlu.

Podczas uroczystości, przyrzekali służyć Polsce, bronić jej suwerenności i integralności oraz przestrzegać obowiązków żołnierskich. Po złożeniu przyrzeczenia, każdy z kadetów otrzymał swoje pierwsze stopnie wojskowe, co stanowi dla nich duże wyróżnienie i dowód uznania za ich ciężką pracę i zaangażowanie. Ceremonia odbyła się w obecności dyrektora szkoły, nauczycieli, zaproszonych gości i rodziców uczniów.

Uczniowie tych klasy realizują program nauczania Ministerstwa Obrony Narodowej. Podczas zajęć uczą się musztry, działań żołnierza na polu walki, postaw strzeleckich, technik pokonywania terenu, pracy z mapą wojskową, budowy broni i zasad bezpiecznego posługiwania się bronią, doskonalą praktyczne umiejętności strzelania, terenoznawstwa, pierwszej pomocy na polu walki i wielu innych zawartych w programie treści. Powiat Dębicki jako organ prowadzący szkołę od początku zabiegał o utworzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego i cały czas go wspiera.

Szkoła zaprezentowała również nowy sprzęt wojskowy, który otrzymała dzięki dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej, o którą ubiegał się Powiat Dębicki. Placówka może teraz pochwalić się zwiększonym potencjałem edukacyjnym w zakresie wojskowości, a uczniowie mogą uczestniczyć w nowych i atrakcyjnych zajęciach, które zapewniają im szerszą wiedzę na temat wojskowości i technik militarnych. Całkowita wartość dotacji wyniosła 143 700,00 zł, z czego 28 740,00 zł to wkład własny Powiatu Dębickiego.

W wydarzeniu Powiat Dębicki reprezentował Wicestarosta Powiatu Dębickiego Adam Pieniążek.

Grupa osób w mundurachGrupa osób w mundurach ze sztandaremWicestarosta Dębicki trzyma replikę broniOsoba w mundurze prezentuje replikę broniGrupa osób w mundurachGrupa osób w mundurachReplika broni na stoleOsoby w mundurach ze sztandaremGrupa osób w mundurachGrupa osób w mundurachGrupa osób na krzesłachFlaga biało-czerwona i herb szkoły na mundurzeOsoba w trakcie występu artystycznegoGrupa osóbGrupa osóbGrupa osóbGrupa osóbDyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie-Osiedlu przemawiaGrupa osób w mundurach przy sztandarzeGrupa osób w mundurachPoseł na Sejm RP przemawiaWicestarosta Dębicki przemawiaWicestarosta Dębicki przemawiaWicestarosta Dębicki przemawiaWicestarosta Dębicki składa gratulacjePoseł na Sejm RP składa gratulacjeWicestarosta Dębicki składa gratulacjeGrupa osób w mundurachGrupa osób w mundurachGrupa osóbKsiądz przemawiaSprzęt wojskowyWicestarosta Dębicki trzyma replikę broniSprzęt wojskowySprzęt wojskowySprzęt wojskowy